Maand van de geschiedenis: Lezing Bersiap!

donderdag 31 oktober 2019
20:00 - 21:30

Locatie Geldermalsen, Bibliotheek Geldermalsen
Categorie Ontwikkelen, ontmoeten en ontspannen
Tags Gratis Maand van de Geschiedenis Volwassenen
Prijzen
  • Toegang gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Maand van de geschiedenis: Lezing Bersiap!

Bersiap!
Bersiap! ‘Wees paraat’ of ‘geeft acht’. Dit woord kreeg een andere betekenis toen na de proclamatie van de onafhankelijke Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 een extreem gewelddadige periode uitbarstte. Deze lezing omtrent de bachelorscriptie van Marco Hol gaat in op het geweld jegens Nederlandse en Nederlandsgezinde burgers ten tijde van de Bersiap op het eiland Java. Centraal staat de vraag in hoeverre er sprake is geweest van een genocide. De ordner van KNIL-veteraan Jack Boer, bestaande uit 126 documenten over de extreme gewelddadigheden van de Bersiap, vormt de basis van dit onderzoek. Aan de hand van deze bronnen en secundaire literatuur is het geweld van de Bersiap in kaart gebracht. Door middel van de wettelijke bepalingen uit het Genocideverdrag van de Verenigde Naties is getracht de primaire bronnen te analyseren, om vast te kunnen stellen of de beschreven gewelddaden gedefinieerd kunnen worden als een genocide. Op basis van deze analyse wordt gesteld dat het te voorbarig is om te spreken van een opzettelijke vernietiging van Europese, Indo-Europese en andere ‘koloniaalgezinde burgers’, maar er sterk sprake lijkt te zijn van ‘sterk genocidale boventonen’.

Marco Hol
Marco Hol is jongste raadslid geweest namens de partij Dorpsbelangen in de voormalige gemeente Geldermalsen en tevens plaatsvervangend lid voor de Commissie Samenleving. Marco heeft een BA in Geschiedenis en over Beriasap zijn bachelorscriptie geschreven.

Maand van de Geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden culturele, literaire en mediaorganisaties brengen we geschiedenis onder de aandacht. In oktober 2019 staat het thema Zij/Hij centraal. Ook de vrouwens ten tijde van de Bersiap hadden veel te verduren. Marco Hol zal dit kort aanstippen.

De lezing is gratis, maar het zou fijn zijn als je je wel aanmeldt via onderstaande knop.

Bersiap! ‘Wees paraat’ of ‘geeft acht’. Dit woord kreeg een andere betekenis toen na de proclamatie van de onafhankelijke Republiek Indonesia een extreem gewelddadige periode uitbarstte jegens Nederlandse en Nederlandsgezinde burgers. Een lezing over het vergeten geweld in Indonesië (1945-1946), door Marco Hol.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op donderdag 31 oktober 2019 om 21:30